Vũ Xuân Sơn


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

Hà Văn Mai

Tài xế

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Phan Huy Hoàng

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Bình luận