Vũ Xuân Sơn


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Lê Đình Nam

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Bình luận